Ali savner sine seks børn

Forladt tøjbamse på institution: Efterladt bamse på gulv på gang i Kvindecenter (Dansk Røde Kors Asylcenter Kongelunden). Flygtninge og asylansøgere venter på at få at vide om de kan blive. Det kan kun nogle få. Nøgleord: krisecenter børneinstitution forsorg center overgreb misbrug mishandler mishandling tvangsfjernelse forsorgshjem krammedyr krammebamse misrøgt kvindehjem omsorgssvigt svigt isoleret isolation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12