Reportage

Arbeidsstuerne paa Nørrebro

Vores fænomenale føljetonist, Herman Bang, besøger et børnehjem på Nørrebro. ”Børn lære saa let. Af tusind fine Indtryk, knap mærkelige Paavirkninger, Stemninger, der fødes hurtig for at gaa, flygtig som de kom, dannes Barnets Sind. Det er lige let modtageligt for Had og Kjærlighed, for godt som for ondt, dets Hjerte kan strømme over, og det kan forstenes, Overgangene ere hurtige, knap til at fatte, Sorgen svinder ind, før Taaren tørres, Glæden kan være kortvarigere end Smil.”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12