Arbejdet på kollisionskurs

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) har i sit digitale magasin Asterisk en interessant langlæser om den nuværende arbejdsdebat. Den inkluderer også et interview med politolog Ove Kaj Pedersen, der om nogen kender til konkurrence- og velfærdsstatens kæpheste:

”Der er to rationaler i spil, når vi taler om arbejdet i dag: På den ene side et økonomisk rationale om, at arbejdet primært skal skabe nytte. Det er det synspunkt, især regeringen står for. På den anden side har vi et rationale, der har fokus på menneskers trivsel og oplevelse af mening i arbejdslivet, eller på at arbejdet generelt skal fylde mindre i tilværelsen.”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12