Barnet, der burde efterlades

Synet på mennesker med Downs Syndrom har ændret sig radikalt i løbet af de 45 år, Bo Mikkelsen har levet med sit ekstra kromosom. I dag indeholder denne gruppe en selvmodsigelse, idet vi fortsat søger at forbedre deres livsvilkår, mens fosterdiagnostik gør, at færre fødes.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12