Belvederes Have – »Cirkus Variété«

Herman Bang er taget til varieté, og her lærer vi rigtignok noget om livet: ”Angelo var Publikums Yndling. Drengen red Parforceridt over Barrierer. Han foer rundt under Bjældeklang, snart oppe, snart nede. Under Ridtet fik han Farve, og der kom Feberglans op i Blikket. Saa naar det var forbi, og han raabtes frem Gang efter Gang, veg Rødmen igjen, og han kastede Haandkys og samlede Appelsinerne op, og selv midt under Jubelen var Mignonøinene sorgfulde.” Og om døden (Spoiler alert!): ”Stakkels Angelo. En Dag, da de andre Artister kom til Prøven, fandt de ham hængt i Trapezen.”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12