Besynderlige Byer i »De Gales Stad«

Føljetonisten Herman Bang rejser ud i verden – nærmere bestemt til Gheel i Belgien – som mange år senere skulle blive skueplads for blodige kampe under Anden Verdenskrig. Allerede dengang var byen et vanvittigt sted: ”Menneskenes Sky for Elendighed har draget en Kreds om Byen. Massens blegt rystende Frygt, Skarernes Overtro og de Oplystes Væmmelse har slettet ‘de Gales By’ ud af det smilende Landskab”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12