Bo kan selv, Bo vil selv

Bo Mikkelsen har Downs Syndrom og bor på institution. Her er han relativt selvhjulpen og har store armbevægelser, men udenfor er han hjælpeløs.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12