Breve fra Klitmøller Strand (II)

Herman Bang er stadig i Nordjylland og skriver forbitret hjem til sin redaktør: ”Man bliver jo haard paa denne Kyst. De bleve ved at fortælle, men hvad de fortalte, bandt mig ikke længer. Havet var alvorsfuldere end alt, hvad de fortalte. Hvad de fortalte, var oprørende, og dog op- rørtes man ikke overfor dette Hav, man vrededes ikke over dets Grumhed. Man bøiede sig.”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12