Danmarks udslip af drivhusgasser falder

. Danmarks udslip af drivhusgasser faldt med fem mio. ton i 2019. Det skriver Altinget på baggrund af en foreløbige dansk klimaindberetning til EU og FN, som Aarhus Universitet har lavet. Der er dog langt igen. Hvis regeringens klimamålsætning skal holde, skal det årlige udslip stadig reduceres med 23 mio. ton.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12