Kære læser

Drømmen om en sund og smuk jord

Fingeret annonce for lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer med iltsvind i baggrunden.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12