Energiske forventninger

. Vi føler lidt, at vi har hørt den her før, men ifølge Det Internationale Energiagentur ventes det altså nu, at efterspørgslen på olie, kul og gas vil toppe inden 2030. Den melding står så i skarp kontrast til oliesammenslutningen OPEC, der selv mener – sjovt nok – at efterspørgslen på olie vil fortsætte med at stige mange år fremover. (Reuters)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12