Analyseserie

Et dyt i Posthornet

POSTBUD FINN ANDERSEN HAR UNDER SIT ARBEJDE SLIDT HUL I SINE BUKSER OG HAR DERFOR PÅSYET EN LILLE POSTHORN-LAP PÅ BAGEN.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12