Festival: Apollinske snakke og ur-Ene rytmer

Folkemødet i Allinge på Bornholm. Berlingske: Lykke Friis og Ida Ebbensgaard.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12