Flygtninge Australien

En tredjedel har forsøgt selvmord på australsk flygtningeø. Siden 2013 er bådflygtninge, som ankommer til Australien, blevet sendt til den lille østat Nauru. Nogle flygtninge har opholdt sig på øen i fem år uden udsigt til forandring, og en ny rapport fra Læger Uden Grænser viser, at 30 pct. har forsøgt at begå selvmord. Rapporten baserer sig på data fra de mennesker, som organisationen har behandlet i Nauru fra 2017 til 2018.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12