Stram, strammere ramler sammen

Center Sandholm, også kaldet Sandholmlejren, er en tidligere kaserne, der er Danmarks største asylcenter. Centeret ligger nord for Blovstrød i Nordsjælland. Centeret drives af Dansk Røde Kors. Det fungerer både som modtage- og udrejsecenter, dvs. både for nyankomne asylansøgere og for asylansøgere som har fået endeligt afslag og skal rejse hjem.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12