Fra Arbeidernes Fritænkerforening

Danmarks suverænt bedste føljetonist, Herman Bang, slutter dagens føljeton med at spørge: ”Maaske kunde man fristes til at knytte Ræsonnementer til dette Referat – alligevel foretrækker jeg, i alt Fald foreløbig, at henstille det, med Hævdelse af, at alt dette virkelig er hørt og set, uden Kommentarer, kun som en Henvisning og mulig som et Spørgsmaalstegn”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12