Fra Assistenshuset og Laanekontorerne

1905

Herman Bang – vort forbillede udi føljetonens kunst – er i dag på besøg hos pantefogeden og bekender sig vel nærmest til socialrealismen og feminismen i sin smukke og stenhårde beskrivelse af det fattige København i 1880’erne, der forsøger at pante sig igennem livet. Eller er det nu også kun de fattige, der kommer på besøg hos pantefogeden? Herman Bang tager ud og  undersøger sagen:

“Man tror vel i Almindelighed, at Laanekontorerne ere et Tilflugtssted for de Fattige, men dette er kun meget delvis sandt, og hvis de nogensinde have været det, ere de det ganske sikkert ikke længer.”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12