Reportage

Fra Charlottenborg

Det er forår, og Herman, vores fremragende føljetonist, er taget på udstilling på Charlottenborg i København, hvor han iagttager publikum. ”Diskussionen er livlig: en blond Student, der ængstelig værner om sin Kjæreste i Trængslen, finder Billedet »flot«; Svigermoder, en Dame med Kapothat og Katalog, siger temmelig høit, at det dog virkelig er for brutalt, og at det dog er ubegribeligt, man vil male saadant noget. Et Par Indviede udpege Portræter, baade den og den, men en ung Kunstner med stort Haar forsikrer, at den rødklædte Dame kun bestaar af et Ben og lidt Vattons.”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12