Fra en ensom Ø

Føljetonisten Herman Bang drømmer sig i dag væk på ferie i det danske sommerland: ”Solen var oppe over Havet, en rig straalende Sommersol, som brødes med de stigende Bølger og legede med deres Skum, der faldt paa den mørkeblaa Flade som en lang Række funklende Perler, man strøede ud paa et fløilsblødt Tæppe”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12