Fra Lighuset

I dag er Herman Bang taget på reportage i lighuset, hvilket giver ham anledning til at tænke lidt ekstra over den syge, den døende og døden selv:

”Man kalder Døden med saa mange Navne: bleg og rædselsfuld og kold og gusten; den Onde og tung; mild og den Svære og taus; vanskelig og den Seirrige og stærk. Og alt kan det være sandt. Men dog maler intet Tillægsord Døden. Fredelig er ikke nok, stille giver intet, rolig altfor lidt. Død er Døden – og man giver den kun ved sit eget Navn. ”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12