Hans-Jørgen Schanz, en fri mand

Professor Hans-Jørgen Schanz har været tilknyttet Idéhistorie på Aarhus Universitet siden studiets start tilbage i 1967. Men nu har han valgt at gå på pension, 70 år gammel. I den anledning afholdt han i sidste uge en fratrædelsesforelæsning om begrebet frihed. Føljetons David Dragsted var til stede og talte bagefter med Schanz om både hans egen nyvundne frihed, hans mere end 50 år på idéhistorie og de tanker, som har optaget ham gennem årene.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12