Hvor gammel er du?

Padborg Station – Efter politiet havde givet flygtningene lov til at fortsætte deres rejse strømmede flygninge til Padborg Station for at tage tog mod København. Her flygtning efra Afganistan der var glade over beskeden om de kunne fortsætte.

Hvert år træffer Udlændingestyrelsen flere hundrede afgørelser i sager, der skal fastlægge især uledsagede flygtningebørns alder. I 2016 var tallet helt oppe på 925. Langt de fleste af børnene vurderes til at være 18 år eller over. Konsekvenserne af pludselig at gå fra barn til voksen er store for de enkelte, og afgørelsen træffes oftest på baggrund af en usikker lægelig test. Føljeton kigger i denne uge på alderstest af asylansøgere.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12