I lære som lønmodtager

Flygtninge skal i job som ‘integrationselever’, foreslår fagforbundet FOA forud for trepartsforhandlingerne.  Flygninge skal »i lære som danske lønmodtagere«, siger forbundets formand, Dennis Kristensen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12