Liberty before Liberalism


Quentin Skinner – som vi mødte i første lektion – har selvfølgelig også skrevet en lille bog om frihed. Liberty before Liberalism, hedder den. Heri forsøger han bl.a. at redegøre for, hvordan den liberale opfattelse af frihed har ført os på vildspor.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12