Nonnernes Stad

Føljetonisten Herman Bang, som introducerede føljeton-genren i dansk dagspresse, er nået til nonnebyen Gand i Belgien: ”Gud vil finde sine Døde overalt, siger hun mildt, mens hun løfter Haanden og slaar Kors for sig.”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12