Østre Landsret afviser Ahmed Samsams  påstande i sagen mod PET og FE

Østre Landsret afviser Ahmed Samsams påstande i sagen mod PET og FE. (Østre Landsret)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12