Kære læser

Burkaoprøret på Fanø

Fanniker demonstrerer for bevarelse af Søfartsskolen på Fanø, tirsdag den 10. januar foran Christiansborg.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12