Pipikism og innovativ udvanding

Martin Schoeller/Vanity Fair

Sommetider støder man på ord og begreber, der er blevet så overlæsset med forskellige betydninger og konnotationer, at de næsten bliver helt meningsløse. Måske har man en svag fornemmelse af, hvad de engang er blevet brugt til, men nu står de mest som en tom beholder, folk kan anvende efter forgodtbefindende – og som ingen derfor kan blive enige om at definere.

Tag et ord som “woke”, som vi vil nærstudere i næste lektion. Hvad der egentlig menes med det – og om det er et hæderstegn eller brændemærke – afhænger i høj grad af, hvor du befinder dig politisk og kulturelt. Samtidig er det, som om du ikke længere kan pinpointe, præcis hvornår folk begyndte at bruge det. Ordet trænger kort sagt til at blive skrubbet fri for både spin og snavs, så du bedre kan gennemskue det. Det trænger til at blive begrebsrenset.

I løbet af denne uge vil vi forsøge at give dig en håndfast guide til, hvordan man kan gennemføre sådan en begrebsrens. Velkommen til Føljetons nye efterårsskole. /David Dragsted

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12