Regeringen vil ændre fokus fra tog til bil

. Et nyt notat viser, at det er uforholdsmæssigt dyrt at flytte bilister til offentlig transport, og transportministeren mener, at »den alt for ensidige fokusering på den offentlige transport, som den tidligere regering stod for, ikke er holdbar i længden.« Der skal investeres i vejnettet.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12