Religionen paa Retterstedet

Det er en virkelig formidabel tekst, som Herman Bang, vor store føljetonist, har begået her. Han har overværet en offentlig henrettelse af en Anders Nielsen og oplevede her, at ”Humaniteten og Kristendommens umiddelbare Anskuelser” atter mødtes som fjender – blandt andet fordi den tilstedeværende pastor talte i ti minutter, mens den dømte ventede foran blokken, og når præsten ”i omtrent tyve Dage har havt Fangen Ansigt til Ansigt, naar han og Fangen i disse lange Dage have kunnet tilbringe Time efter Time i Selskab saa at sige med de store Magter, Religionen og Døden, burde da ikke disse ti Minuter paa selve Retterstedet kunne undgaas?” Det bliver i øvrigt den sidste offentlige henrettelse i Danmark.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12