Theaterforhold i Provinserne

”Tilfældet har i de senere Aar gjentagne Gange” givet vor store føljetonist anledning til at se stykker på provinsteatre, hvor man møder den ”besynderlige og for uvante Øine saa barokke Blanding af forceret Maniererthed og usleben Naturlighed”, men ikke desto mindre er hans ”Dom over deres Ydelser skaansom”. I dagens tekst gør Herman Bang sig nogle tanker om provinsteater anno 1882.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12