Top-top, lose-lose

Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

“Det er en hjerneskat, og det er hjernedødt,” sagde Lars Løkke Rasmussen (M), da han i 2009 var statsminister og formand for Venstre. Dengang var det ingen af midterpartiernes politik, men i dag er det blevet et nærmest uundgåeligt krav fra SVM-regeringen: Som led i en ny skattereform vil man pålægge en ekstraskat på indkomster over 2,5 mio. kr. Det vil ifølge Skatteministeriet sikre et provenu på 0,7 mia. kr.

Ikke overraskende advarede først den liberale tænketank Cepos om, at store dele af indtjeningen fra top-topskatten kunne forsvinde som “dug fra solen”, fordi reglerne tillader selvstændige at lave lovlige skattefinter. Og nu kan en gennemgang fra Berlingske vise, at det ikke kun er de selvstændige, der kan omgå skatten: 98 ud af 100 af landets rigeste kan nemlig udbetale en lavere løn til sig selv og dermed gå fri. Symbolpolitik eller glemsomhed?

+ Det er ikke kun de de rigeste i Danmark, der slipper for at betale skat.

++ Det er virkelig ikke kun de rigeste i Danmark, der slipper for at betale skat.

+++ Godt 300 millionærer, økonomer og politikere har underskrevet et åbent brev, der opfordrer deltagerne ved weekendens G20-topmøde til at hæve skatten for de rigeste.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12