Unges rygning halveret på tre år

. Andelen af 18-19-årige, der ryger dagligt, er faldet fra 12 til 6 pct. de seneste tre år. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Det markante fald menes at være konsekvensen af politiske indgreb som dyrere cigaretter og forbud mod at ryge i skoletiden.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12