Verden er bagud på næsten alle tiltag der skal reducere udledningerne af drivhusgasser

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12